Khô Lươn Biển

Tép khô Xuất Khẩu

Khô cá Bống rút xương

Khô Cá Kèo

Vi cá Mập

Mực cán ăn liền

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Cá thiều que ăn liền

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Mực trứng

Sao biển

Cá Thiều Tẩm

Hạt sen sấy

Mắm Nam ô

Khô mực tẩm ăn liền