SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Bánh Khô Mè

Chả Cá

Nai Khô Ban Mê

Cá Thu Một Nắng

Khô Cá Kèo

Vi Cá

Bò khô Viên

Khô Cá Thiều

Cá thiều tẩm (loại tròn)