SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Thu Tẩm

Khô Lươn Biển

Bánh Xoài

Mực trứng

Mực lá Một Nắng đặc biệt (kg)

Cá Thiều Que

Chả Cá

Nai khô Tây Nguyên

Mực thượng hạng (Vip) - kg