SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Nhồng Xiên Que

Cá Bống Giòn

Cua Huỳnh Đế

Mực cán ăn liền

Cá Thiều Tẩm

Sá Sùng

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Cá Bống Sông Trà

Tôm Khô