SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Khô Cá Thiều

Khô mực tẩm ăn liền

Bào Ngư khô

Cá Chỉ vàng

Hải Sâm

Mắm Nam ô

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Khô cá lóc đồng

Bong Bóng Cá