SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Mai Tẩm Mè

Cá Thiều Que

Hành, Tỏi - Đảo Lý Sơn

Hải Sâm

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Mực cán ăn liền

Mực lá Một Nắng đặc biệt (kg)

Cá Thiều Tẩm

Ghẹ sữa