SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Thu Tẩm

Mực Tẩm xé

Vi cá Mập

Bò Khô Cục

Ghẹ sữa

Tré Bà Đệ

Tôm Khô

Cá thiều que ăn liền

Sá Sùng