SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Bò Khô Lát (Kg)

Vi cá Mập

Mắm ruốc

Tép khô Xuất Khẩu

Khô cá Chỉ Vàng

Mực cán ăn liền

Sao biển

Cá Ngựa

Vi Cá