SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Ghẹ sữa

Mắm Cá Cơm

Sao biển

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Mắm Nam ô

Nai Khô Miếng

Tôm Khô

Cá Thu Một Nắng

Bánh Khô Mè