SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Vi Cá

Khô Cá Kèo

Chả Bò

Cá Thu Một Nắng

Vi cá Mập

Mực trứng

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Trà Hoàng Đế

Mực rim me