SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Yến Sào

Khô cá lóc đồng

Hành, Tỏi - Đảo Lý Sơn

Mực Khô (kg)

Cá Thu Tẩm

Cá thiều que ăn liền

Khô Cá Thiều

Hạt sen sấy

Cá Thu Một Nắng