SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mực cán

Mắm Tôm Chua

Mắm Cá Cơm

Bánh Khô Mè

Sao biển

Bò Khô Lát (Kg)

Khô cá lóc đồng

Cá Thu Tẩm

Khô Cá Kèo