Chi tiết sản phẩm

Cá Thu Tẩm

Nguyên liệu từ chính cá thu, được tẩm gia vị, đóng gói bảo quản. Sản phẩm ăn liền không qua chế biến.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Cá thiều que ăn liền

Cá Mai Tẩm Mè

Bò Khô Cục

Nai Khô Miếng

Cá Bò Tẩm

Bò Khô Lát (Kg)