Mực

Mực cán ăn liền

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Mực trứng

Mực Một Nắng

Mực Khô (kg)

Mực lá một nắng

Mực lá Một Nắng đặc biệt (kg)