Ông Trương Tấn Sang được đề cử Chủ tịch nước

 

Trong chương trình kỳ họp thứ nhất, chiều 23/7, tân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
   

 

                 Trong chương trình kỳ họp thứ nhất, chiều 23/7, tân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Theo đó, ông Trương Tấn Sang, đại biểu Quốc hội khóa XIII, được giới thiệu đề cử chức danh Chủ tịch nước.
 

            Theo chương trình, buổi sáng Thứ hai, ngày 25/7, Quốc hội sẽ họp đoàn để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội về vấn đề này. Buổi chiều 25/7, Quốc họp phiên toàn thể để bầu Chủ tịch nước.  

Theo Vietnam+