SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mực cán

Cá Bống Sông Trà

Hạt sen sấy

Cá Thu Tẩm

Mực lá Một Nắng đặc biệt (kg)

Mực rim me

Bò Khô Cục

Hải Sâm

Tép khô Xuất Khẩu