SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Khô mực tẩm ăn liền

Khô cá lóc đồng

Chả Bò

Mực Khô (kg)

Cá Bống Giòn

Bào Ngư khô

Hải Sâm

Yến Sào

Mực Một Nắng