SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Bào Ngư khô

Bò khô Lát

Cá Thiều Que

Bò Khô Lát (Kg)

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Vi Cá

Bò Khô Cục

Cá Nhồng Xiên Que

Khô Cá Thiều