SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Thu Tẩm

Mực cán

Bánh Xoài

Mực Một Nắng

Chả Cá

Nai Khô Ban Mê

Cá Bống Rim

Mực rim me

Mực Khô (kg)