SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Khô cá Bống rút xương

Cá thiều tẩm ăn liền

Cá Thiều Que

Nai Khô Ban Mê

Mắm Nam ô

Bò Khô Cục

Hành, Tỏi - Đảo Lý Sơn

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Mực lá một nắng