SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Yến Sào

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Cá Nhồng Xiên Que

Mắm Cá Cơm

Hạt sen sấy

Cá Thiều Que

Sao biển

Nai Khô Miếng

Cá Chỉ vàng