SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Bánh Đậu Xanh

Mực trứng

Bò khô Viên

Bò Khô Cục

Sao biển

Cá Mai Tẩm Mè

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Cá Thiều Que

Trứng Đà Điểu