SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Bò Tẩm

Mực lá Một Nắng đặc biệt (kg)

Bào Ngư khô

Bò khô Viên

Hành, Tỏi - Đảo Lý Sơn

Cá Thiều Que

Mực lá một nắng

Bánh Khô Mè

Bánh Đậu Xanh