SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mực lá một nắng

Cá thiều tẩm ăn liền

Cua Huỳnh Đế

Cá Bống Rim

Khô Cá Thiều

Chả Bò

Bò khô Lát

Mực Một Nắng

Khô Cá Kèo