SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Chỉ vàng

Hành, Tỏi - Đảo Lý Sơn

Cá Thiều Tẩm

Vi Cá

Mực Tẩm xé

Cá Thu Tẩm

Cá Ngựa

Cá Mai Tẩm Mè

Cá Bống Rim