SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Bò Khô Cục

Cá Thu Tẩm

Bò khô Viên

Khô Lươn Biển

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Chả Cá

Cá Thu Tẩm

Khô mực tẩm ăn liền

Cá Ngựa