SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Sá Sùng

Khô mực tẩm ăn liền

Khô Lươn Biển

Khô Cá Thiều

Vi cá Mập

Mực Khô (kg)

Mực lá Một Nắng đặc biệt (kg)

Mực Tẩm xé

Bò Khô Lát (Kg)