SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Bánh Xoài

Ghẹ sữa

Khô Cá Thiều

Cá Bống Giòn

Khô Cá Kèo

Cá thiều que ăn liền

Cua Huỳnh Đế

Vi cá Mập

Khô mực tẩm ăn liền