SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Thiều Tẩm

Tré Bà Đệ

Khô Lươn Biển

Chả Cá

Tép khô Xuất Khẩu

Cá thiều tẩm ăn liền

Khô cá Chỉ Vàng

Bong Bóng Cá

Khô cá Bống rút xương