SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mực trứng

Bánh Xoài

Mắm Nam ô

Trà Hoàng Đế

Cua Huỳnh Đế

Mực lá Một Nắng đặc biệt (kg)

Cá Nhồng Xiên Que

Nai Khô Miếng

Bánh Khô Mè