SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mắm Cá Cơm

Bò Khô Lát (Kg)

Bào Ngư khô

Cá Chỉ vàng

Tré Bà Đệ

Cá thiều que ăn liền

Cá Mai Tẩm Mè

Cá Bống Rim

Chả Cá