SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Sá Sùng

Khô cá lóc đồng

Mắm Nam ô

Sao biển

Bong Bóng Cá

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Cá Thu Tẩm

Mực Một Nắng

Khô Cá Kèo