SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Tép khô Xuất Khẩu

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Bong Bóng Cá

Nai Khô Ban Mê

Bánh Đậu Xanh

Cá Bống Giòn

Mực cán

Cá Mai Tẩm Mè

Cá Thiều Tẩm