SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Tôm Khô

Hành, Tỏi - Đảo Lý Sơn

Vi Cá

Khô cá Bống rút xương

Bào Ngư khô

Cá thiều que ăn liền

Cá Thu Tẩm

Khô Cá Kèo

Yến Sào