SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cua Huỳnh Đế

Bò khô Lát

Cá Thu Một Nắng

Hành, Tỏi - Đảo Lý Sơn

Bò Khô Cục

Cá Ngựa

Mực cán

Bò khô Viên

Tôm Khô