SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Bống Sông Trà

Tôm Khô

Hành, Tỏi - Đảo Lý Sơn

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Bò Khô Cục

Cá thiều tẩm ăn liền

Mực trứng

Bò khô Viên

Trà Hoàng Đế