SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Mực lá một nắng

Mắm Tôm Chua

Cá Thiều Que

Mực Khô (kg)

Cá thiều tẩm ăn liền

Cá Bống Rim

Bánh Xoài

Khô mực tẩm ăn liền

Vi Cá