SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Chả Cá

Bò Khô Lát (Kg)

Cá Thiều Tẩm

Khô cá lóc đồng

Cá thiều que ăn liền

Cá Bống Giòn

Hải Sâm

Mực Một Nắng

Nai Khô Miếng