SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cá Thu Một Nắng

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Mực lá một nắng

Mắm Tôm Chua

Vi cá Mập

Khô Cá Thiều

Bánh Khô Mè

Sao biển

Vi Cá