SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Sá Sùng

Cá thiều que ăn liền

Chả Bò

Mắm Nam ô

Bò Khô Lát (Kg)

Tép khô Xuất Khẩu

Khô Lươn Biển

Cá Bống Rim

Hải Sâm